Категория: Епидемична обстановка

Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 02.08.2021 г. – 08.08.2021 г.

През изминалата седмица са регистрирани общо 4017 случая на остри заразни заболявания срещу 2 598 случая за предходната седмица. От тях 804 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 866 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 21,40 на 10 000 души срещу 23,28 на 10 000 души за предходната седмица.   Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: Вирусни хепатити: 10 случая срещу 18 случая за предходната седмица; Дизентерия: 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица; Ентероколити: 195 случая срещу 177 случая за предходната седмица; Кампилобактериоза: 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица; Колиентерити: 10 случая срещу 7 случая за предходната седмица; Ротавирусен гастроентерит: 6 случая срещу 7 случая за предходната седмица; Салмонелоза: 13 случая срещу 7 случая за предходната седмица. Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва: Варицела: 56 случая срещу 43 случая за предходната седмица; Епидемичен паротит: 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица; Скарлатина: 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица. Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: Лаймска борелиоза: 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица; Марсилска треска: 4 случая срещу 4 случая за предходната седмица; Хеморагична треска с бъбречен синдром: 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.     През седмицата не са регистрирани хранителни взривове.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme