Категория: Министерски съвет

Одобрено е проект на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19

Министерският съвет прие проект на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и проект на Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Кралство Бутан, като основа за водене на преговори. Проектите на споразумения предвиждат дарение на 172 500 дози от ваксината Vaxzervria. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от получателя – Кралство Бутан.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести съдържа мерки за превенция на сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, диабет и хронични белодробни болести. По експертна оценка на СЗО хроничните незаразни болести са причина за смъртта на 41 млн. души годишно, което представлява 71 % от всички смъртни случаи. Основната цел на програмата е редуциране на нивото на общите за хроничните болести най-често срещани фактори на риска, сред които поведенчески, биологични, психосоциални и на околната среда, както и активизиране на дейностите по ранна диагностика на основните хронични незаразни болести. Приемането на Националната програма цели подобряване на здравното състояние на населението чрез намаляване на заболяемостта и дългосрочните последствия за здравето от най-често срещаните хронични незаразни болести; провеждане на ранна диагностика за откриване на основните хронични незаразни болести; ограничаване на рисковите фактори, в това число поведенчески, психосоциални, на околната среда и др. Предвижда се през петте години, чрез изпълнението на Програмата да се достигне намаляване с 1 % до 5 % на смъртността от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, хронична обструктивна белодробна болест и диабет тип 2. Националната програма цели и намаляване до 5 % разпространението на рисковите за здравето фактори сред населението над 15 г. – тютюнопушенето, консумацията на алкохол, ниската физическа активност, наднорменото тегло и затлъстяването.

Министерски съвет прие проекта за актуализация на бюджета на НЗОК

На извънредно заседание Министерски съвет прие проекта за актуализация на бюджета на НЗОК. Корекцията се налага заради необходимостта държавата да се подготви за евентуална четвърта вълна на коронавируса през есента. С промените се предвижда увеличение на приходите и разходите на НЗОК със 134 млн. лв. Предвиждат се и 200 млн. лв. допълнително за Министерство на здравеопазването с оглед на борбата с пандемията. Актуализацията на бюджета на НЗОК се налага и заради удължения срок на извънредната епидемична обстановка, както и заради необходимостта от допълнителни ресурси за посрещане на извънредни разходи. Надзорният съвет на НЗОК ще взима решение за покриване на възникналите потребности от средства в съответните направлвния на здравноосигурителните плащания по време на обявена епидемична обстановка.

Удължава се извънредната епидемична обстановка, считано от 1 август 2021 г. до 31 август 2021 г.

Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 август 2021 г. до 31 август 2021 г. По данни на Световна здравна организация (СЗО), към 18.07.2021 г. общият брой на случаите на COVID-19 в света е над 190 млн. души, а общият брой на починалите надхвърля 4 млн. Броят на новите случаи, докладвани през последната седмица (12-18.07.2021 г.), е над 3,4 млн. души, като се отчита ръст с 12% в сравнение с предходната. Очаква се, при досегашното темпо на развитие на пандемията, общият брой на случаите през следващите три седмици да надхвърли 200 млн. души. В световен план, към 20.07.2021 г., България се нарежда на 7-о място по обща смъртност от COVID-19 и на 67-о място по 14-дневна смъртност. Във възрастовото разпределение на случаите се наблюдава спад на заболяемостта във всички групи, като от последните няколко дни се отчита нарастване на 14-дневната заболяемост при лицата до 39 г. и възрастните хора над 90 г. До 18.07.2021 г. в България с първа доза ваксина срещу COVID-19 е обхванато едва 18, 1 % от подлежащото население, а със завършен ваксинационен курс – 16,2%, което отрежда последно място на страната ни сред държавите в ЕС/ЕИП. Необходимо е да се запази постигнатият спад в регистрираната заболяемост в страната, както и да се подготви здравната система и системата на общественото здравеопазване за реакция при евентуална нова пандемична вълна. Стриктното прилагане на здравни изисквания при влизане на територията на страната от органите на граничния здравен контрол, както и въвеждането на ограничения за достъп до страната ще спомогнат за намаляване на вероятността за разпространение на нови варианти у нас. Основна противоепидемична мярка в борбата със заразните заболявания е ваксинопрофилактиката, поради което от значение е да се подобри информираността на лицата от различните възрастови и социални групи за ползата от ваксинация и свързаната с това възможност да предпазят своите близки от COVID-19.

Приета е Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2021-2025 г.

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2021-2025 г. Проектът на Националната програма съдържа мерки, надграждащи постигнатите резултати в борбата с ХИВ в страната. Дейностите, предвидени за изпълнение по Националната програма са осигуряване на ранна диагностика, лечение и мониториране на терапията на случаите на ХИВ; осигуряване на ранна диагностика и лечение на случаите със СПИ (сексуално предавани инфекции); извършване на превантивни дейности за ХИВ и СПИ сред рисковите групи и др. Сред целите на Национална програма са: достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск чрез запазване, разширяване и поддържане на целенасочени и непрекъснати интервенции за превенция на ХИВ; намаляване със 75 % на новите случаи на ХИВ инфекция; елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено; достигане през 2025 г. до 95 % от бременните жени с изследване за сифилис и до 95 % от бременните жени с изследване за ХИВ и др. Приемането на програмата ще допринесе за ограничаване разпространението на посочените заболявания в страната и ще изпълни поетите на международно равнище ангажименти в превенцията и контрола на заболяванията, в съответствие с Глобалната стратегия срещу ХИВ на Обединената програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН (UNAIDS).

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Договор за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договор за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на България от Европейската комисия, подписан на 29 март т.г., въз основа на Решение на Министерския съвет, и втори Договор за дарение, подписан на 9 април т. г., въз основа на Решение на Министерския съвет. Комплектите за тест за антиген „всичко в едно“ са закупени от Европейската комисия и ще бъдат използвани за справяне с пандемията от COVID-19. Основание за ратификацията на двата договора за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ е чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на България, тъй като чл. 20 на договорите предвижда участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на спорове.

Одобрен е проект на споразумение относно препродажба на ваксини

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GMBH срещу COVID-19, като основа за водене на преговори. Проектът на споразумение предвижда препродажба на 100 000 дози ваксина Spikevax. В горепосоченото споразумение е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Кралство Норвегия.

Приет е проект на тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19

Министерският съвет прие проект на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от Пфайзер-Бионтех, между Република България, Република Северна Македония и Пфайзер-Бионтех, както и проект на Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от Пфайзер-Бионтех, между Република България и Република Северна Македония, като основа за водене на преговори. Проектите на споразумения предвиждат дарение на 51 480 дози от ваксината Comirnaty. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Република Северна Македония. Министерският съвет прие също така Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека между Република България, Кралство Бутан и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека между Република България и Кралство Бутан. Проектите на споразумения предвиждат дарение на 172 500 дози ваксина Vaxzervria. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Кралство Бутан.

Прието е постановление, с което се одобряват допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Министерският съвет на Република България прие Постановление, с което се одобряват допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. Допълнителните средства в размер на 23 170 600 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. са за предоставяне на допълнителен трансфер на Националната здравноосигурителна каса за финансиране на дейности във връзка с лечението на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. la, 3 и 6 от Закона за здравето и за дейности във връзка с лечението на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1 а и 6 от Закона за здравето, които по закон са определени като държавна отговорност.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme