Категория: Парламентарен конктрол

Министърът Кацаров пред парламентарните комисии по бюджет и финанси, по здравеопазване и по трудa, социалната и демографската политика: бюджетът за здравеопазване да бъде увеличен с 334 милиона лева

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров настоя бюджетът за здравеопазване да бъде увеличен с 334 милиона лева. От тях 134 милиона лева са заложени за актуализация на бюджета на НЗОК , а останалите 200 милиона лева – за този на Министерството на здравеопазването. Министърът бе изслушан по време на съвместното заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по здравеопазване и по трудa, социалната и демографската политика .  "Ще ви предоставя информация за необходимите средства за системата на здравеопазването, тъй като бюджетите на Министерството на здравеопазването и на НЗОК по начина, по който са структурирани, са в голяма степен преплетени. Част от средствата, които изплаща НЗОК минават като трансфери през бюджета на Министерството на здравеопазването, други плащания вървят през НЗОК", обясни пред депутатите д-р Кацаров. "Общата сума, с която искаме увеличение на бюджета, е от порядъка на 334 млн. лв. 134 млн. лева за увеличение на бюджета на НЗОК и 200 млн. лева за увеличение на бюджета на МЗ, като една немалка част от тях са също трансфери към НЗОК“, подчерта той. „Обосновката е направена на базата на изработения от нас и приет от правителството Национален план за противодействие на следващи пандемични вълни. Като изрично искам да подчертая, че при извънредни обстоятелства средствата, които сме предвидили, могат да се окажат недостатъчни в даден момент“, предупреди здравният министър. Средства за сектор „Здравеопазване“ са нужни за изплащане на допълнителните възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, като тук са включени всички лечебни заведения, ЦСМП, РЗИ, всички, които работят на първа линия и са в контакт с пациенти с COVID-19. „Това са ежемесечни възнаграждения в размер на 1000 лв. Ние актуализирахме методиката, за да се получи едно по-справедливо разпределение на тези средства и те да се насочат към хората, които реално работят с COVID-19, защото имаше и хора, които отчитат, че работят с COVID положителни лица, но реално не го правят“, заяви д-р Стойчо Кацаров.  МЗ заплаща за поставянето на ваксини на здравнонеосигурени лица, като до края на годината предвидените средства са 5 млн. лева. За лекарствени продукти за лечение на COVID-19, в това число единствения разрешен "Ремдесивир", необходимите средства са в размер на малко над 34 млн. лв. „Искам да ви информирам, че въпреки недостига на средства, ние сме предприели процедури за осигуряването авансово не само на този медикамент, но и за натрупване на резерв от други медикаменти. Опитът от предишните пандемични вълни показа, че в един момент се появи дефицит поради масовата употреба на определени медикаменти. Стартирали сме процедурата, заради резкия ход на покачване на броя на заразените, а да не се окажем в ситуация на липса на медикаменти“, подчерта министърът на здравеопазването.  "От тези 34 млн. лв. 14 млн. лв. са предвидени за "Ремдесивир", 4 млн. лв. са за моноклонални антитела по една обща програма. Това може да осигури лечение на до 3000 души пациенти, които имат проблем с имунния отговор на ваксинация и това би било единствена възможност да се повлияе хода на заболяването“, допълни д-р Стойчо Кацаров.  В сумата от 200 млн. лв, за бюджета на Министерство на здравеопазването, са заложени…

Отговор на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на въпрос на н.п. Веска Ненчева и н.п. Валентина Найденова

Относно: съдбата на отделението по инфекциозни болести към МБАЛ  гр. Карлово     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА, УВАЖАЕМИ Г-ЖО НЕНЧЕВА И Д-Р НАЙДЕНОВА   Поради увеличаване броя на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 от 41 на 47 в МБАЛ „Доктор Киро Попов“ гр. Карлово със Заповед №РД-01-955/17.11.2020 г. на Директора на РЗИ Пловдив, отделението по инфекциозни болести изцяло се пребазира на 4-ти етаж  в основната сграда на лечебното заведение. Основание за пребазирането е липса на достатъчно персонал за две отделни структури. В тази връзка се извършва и  преструктуриране на болнични легла в Отделение по вътрешни болести и Отделение по нервни болести. Поради несъгласие с посочените структурните промени,  на 12.11.2020 г. лекарите в Инфекциозно отделение не се явяват на работа. Спешно е изработен нов график за работа на лекарите, в който са включени всички лекари от Отделение по нервни болести, Отделение по вътрешни болести, Отделение по педиатрия, Отделение по анестезиология и интензивно лечение и отделението по акушерство и гинекология. Във връзка с епидемичната обстановка и последна Заповед № РД-01-86/21.01.2021 г. на Директора на РЗИ Пловдив в МБАЛ гр. Карлово са разкрити 35 легла за лечение на средно-тежки случаи на пациенти с COVID-19.   С писмо вх.№14-224/05.02.2021 г. от управителя на лечебното заведение РЗИ-Пловдив  е уведомено, че д-р Милушева – специалист по инфекциозни болести и началник на отделението по инфекциозни болести е освободена от длъжност, считано от 03.02.2021 г., след  подадено тримесечно предизвестие за напускане. От представеното щатно разписание на Отделението по инфекциозни болести към 10.02.2021 г., за временно изпълняващ длъжността началник на отделение е назначен д-р Петров – специалист по анестезиология и интензивно лечение. В графика за работа за м. февруари са включени 19 лекари, 16 медицински сестри и 9 санитари от всички отделения на болницата, които се командироват по 10 дни в Отделението по инфекциозни болести. След освобождаването на д-р Милушева, в МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, гр. Карлово е назначена на граждански договор д-р Казакова – специалист по инфекциозни болести, която ще работи в отделението два пъти седмично. Отделението по инфекциозни болести не е преустановило дейността си и към момента са хоспитализирани 21 пациента със средно-тежко протичане на COVID -19.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme