Категория: Бъбреци и пикочоотводни пътища

Бъбречни заболявания

Бъбречните болести също спадат към нередките заболявания. При жените те се срещат по-често. Обикновено се касае за възпаления, новообразувания, камъни или функционални нарушения в бъбреч­ната тъкан. Възпаление на бъбречното легенче (пиелит) При болки в областта на бъбрека лаикът в повечето случаи предполага, че има възпаление на бъбречното легенче. Клиничният опит обаче ни учи, че изолираните […]

Бъбречна функция

Като отчетлив резултат от бъбречната функция се явява готовата урина. Отпадането на бъбречната функция води до задръжка на вещества, които подлежат на отделяне — крайни продукти от обмяната (например урея, креатинин, пикочна киселина и много други), и по такъв начин до вътрешно отравяне (уремия). Но покрай чисто отделителната си функция бъбреците имат да изпълняват и […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme