Категория: Кръв

Изкуствена кръв

Преди няколко години учени от различни страни направили почти случайно едно откритие, което прилича едва ли не на сензация. Забелязано било, че флуорокарбонът, една синтетична течност, до голяма степен може да свързва кислорода. Около 20 процента 02 се разтваряли в нея. Отначало това било просто само едно наблюдение, но скоро последвало разсъждението: ако тази течност […]

Кръводаряване

Блестяща апаратура, силно концентрирано внимание, бръмчащи уреди — ето как си представяме атмосферата в една операционна зала. И въпреки наличието на най-модерна техника — едно нещо е почти незаменимо — банката с консервирана кръв. „Кръвта означава живот“ се казва в един лозунг. Наистина много други органи също са жизнено необходими, но консервираната кръв, без преувеличение, […]

Хемолиза

Така наричаме разтварянето на кръвните клетки и навлизането на кръвен пигмент в плазмата. Хемолизата не се среща като болест. Но тя настъпва тогава, когато например се опитаме да заменим една кръвна трансфузия с вода. Затова като кръвни заместители идват в съображение само такива течности, които имат същото осмотично налягане както кръвната плазма (отговарящо на 0,9% […]

Склонност към кървене

Кръвта притежава и друга специална функция, това е нейната самозащита с помощта на кръвосъсирващата система, която предпазва от загуба на кръв. Тази система е извънредно сложна и се обуславя от повече от една дузина различни фактори и предстадии, потискащи фактори и активизатори, така че пълното й описание би надхвърлило рамките на тази книга. Ще изтъкнем […]

Левкемии

Левкемията, т. е. патологично увеличеният брой на белите кръвни телца, има много голямо значение. Левкемията, или левкозата, практически представлява туморна форма на кръвта. Както и при другите туморни образувания, и тук взимат превес незрелите форми на кръвните клетки, те изместват незрелите форми на червените кръвни телца, започват да се размножават некоординирано и ексцесивно, но образуват […]

Полицитемия

Като патологично нарушение може да настъпи и едно състояние, обратно на анемията — твърде много червени кръвни телца. Въпреки голямото значение на кръвния пигмент последиците от това не са благоприятни. Когато са в твърде голям брой, еритроцитите затрудняват кръвния ток, те един вид запушват капилярите и по този начин увреждат циркулацията. Тази рядка клинична картина […]

Анемии

Всъщност името на тази клинична картина е неправилно, защото „анемия“ би означавало пълна липса на кръв. Такова нещо, разбира се, никога не може да се случи, дори и при най-тежка анемия. Говорим за анемия, когато броят на червените кръвни телца, кръвният пигмент в тях или общото количество на кръвния пигмент са намалени. В такъв случай […]

Кръвни групи

Върху някои средновековни рисунки виждаме храбри войни, които носят на гърба си по едно агне. То трябвало да им послужи като кръводарител при евентуално нараняване. Излишен товар, защото никоя животинска кръв не може да замени човешката. А и първите опити за преливане на кръв от човек на човек са протичали по много различен начин. От […]

Брой на клетките

В отделни случаи е необходимо да се определя и общия брой на клетките в кръвта. Естествено билиардите еритроцити не могат да се изброят поотделно. Определено количество кръв се излива в една малка броителна камера, на която размерите са известни. Тази камера е разчертана с линии, така че клетките се изброяват вътре в една определена площ. […]

Кръвна картина

Една мъничка капка кръв се разтрива върху стъклен обектив и след това се оцветява с различни разтвори. Под микроскопа се изследват броят и видът на отделните бели кръвни клетки и аномалиите в червените. Броят се отделните видове и се определя техният процентов дял. При остри възпаления неутрофилните гранулоцити са с покачени стойности. Хроничните възпаления понякога […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme