Категория: Кожа

Кожа и усещане за допир, температура и движение

Кожата е също един много важен сетивен орган, който възприема различни физикални дразнения (натиск, напрежение, разтягане, разлики в температурата) и по специални нервни пътища ги предава като усещания, респ. като болка в главния мозък. Следователно сетивният орган кожа предава голям брой сетивни възприятия, които започват от болката при нараняване, минават през чувството за движение, усещането […]

Заболявания и функционални нарушения на кожата

Кожните болести често пъти протичат с най-разнообразни картини, така че диагностиката и лечението им изискват специални познания и голям опит. По тази причина от дълго време вече е обособена отделната специалност по кожни (и венерически) болести. Тук няма да описваме същинските кожни болести, чиито дълги имена, които напомнят за френската кухня, и без това бързо […]

Функция на кожата

Кожата притежава не само обвивна функция и съвсем основателно може да се разглежда като отделен орган. Кожата има защитна функция (предпазване от нараняване, от навлизане на микроби, от изсъхване, от загуба на течности и т. н.), обменна функция (обмяна на кислород, отделяне на продукти от обмяната на веществата, поемане на вещества от околната среда), топлинна […]

Строеж на кожата

Кожата на човека се състои от три слоя (ако не се брои един четвърти външен слой от нечистотии или грим). Но тези три слоя, които по принцип се откриват във всички кожни участъци, показват големи различия по отношение на дебелината си. Известно е, че роговият слой е значително по-дебел по стъпалата, отколкото в областта на […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme