Категория: Сетивни органи

Езикът като средство за общуване

Посредством езика хората се разбират помежду си, обменят мисли, дискутират, аргументират, полемизират, учат другите и сами се учат. Обмяната на мисли с помощта на говора се е развила като жизнена необходимост. Езикът обикновено се разглежда в тясна връзка с мисловния процес. Но езикът е свързан не само с мисловните процеси, той има отношение и към […]

Смущения в развитието на говора

В развитието на говора и на говорното възприятие участвуват различни мозъчни участъци. Ако се стигне до изолирано отпадане на даден участък поради травма или заболяване, се наблюдават различни смущения в говора. Тъй като отделните форми на говорни нарушения ни разкриват интересни неща от многообразните регулаторни функции на мозъка и ни дават възможност да си обясним […]

Мислене и чувстване

Човек се отличава не само със способността си да мисли, но и с възможностите си за емоционални преживявания. Двата процеса протичат като едно цяло. Мисленето между другото ни дава възможност да опознаваме предмети и явления, които ние самите не сме непосредствено наблюдавали, видели или преживели, както и да предвиждаме, предопределяме и проектираме събития и наши […]

Нос и обоняние

В палитрата на сетивата „мирисът“ често се пренебрегва, защото чрез него ние не можем да получаваме такива основни информации за околната среда както по пътя на зрението и слуха. А този, който живее в съседство с някой химически завод или голямо селскостопанско предприятие, може би смята носа си за досаден реквизит и обвинява него за […]

Функционални нарушения и заболявания на ухото

Възпаление на средното ухо Възпалителните изменения в средното ухо могат да бъдат остри или хронични. Най-честата причина е инвазията на микроби откъм фарингса по пътя на слуховата тръба (хрема, ангина). Възпаление на средното ухо може да настъпи и при нахлуване на причинителя по кръвен или лимфен път. Възможни са и инфекции през външното ухо, когато […]

Физиология на слуха и на чувството за равновесие

Трептенията в границите на доловимите звукови вълни се поемат и провеждат от определени части на ухото (ушна мида, външен слухов канал, тъпанчева ципа, слухови костици) и се предават върху овалното прозорче на охлюва. Съдържащата се в охлюва лимфа (ендолимфа) също започва да трепти. Тъй като една мембрана разделя охлюва на два етажа, горният от които […]

Структура и функция на ухото

Виждам и чувам — така казваме често пъти на един дъх, за да изразим цялата съвкупност от сетивни възприятия. Общоприето е окото и ухото да се смятат за главни сетивни органи, чрез които се осъществяват най-важните комуникации. Въпреки това сетивният орган ухо (към който се числи и усетът за равновесие) все още много често се […]

Травми на окото, ечемик

Травми на окото Травмите на окото винаги трябва да се лекуват от лекар. Дори и съвсем по­върхностните наранявания на роговицата могат да се замърсят от бактерии. Тъй като роговицата не притежава кръвоносни съдове, тя получава и по-малко защитни вещества. Като последствие от едно възпаление на роговицата (кератит) може да се получи язва, която да доведе […]

Катаракта, конюнктивит

Катаракта (сиво перде) С името сиво перде се означава помътняването на лещата, което се среща най-често при пациенти в напреднала възраст (старческа катаракта). Но то може да е и вродено. Понякога помътняване на лещата настъпва и като последица от други болести, като например диабет, възпаления на очите, след нараняване, при тетания и други подобни. При […]

Глаукома (зелено перде)

Съществуват редица теории относно произхода на означението „зелено перде“ за глаукомата, чиято историческа достоверност не може да се провери. Причината за това заболяване, което ако не се лекува, нерядко води до ослепяване, е повишение на вътреочното налягане. Цилиарното тяло непрестанно отделя течности (не сълзи, последните произхождат от специални слъзни жлези, които понякога са доста силно […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme