Категория: Черен дроб и жлъчка

Черен дроб и алкохол

Злоупотребата с алкохол оказва най-различно въздействие върху целия организъм, върху физическата и психическата работоспособност и върху социалното поведение. Но все пак непосредственият ефект на клетъчната отрова алкохол върху черния дроб често пъти изниква на преден план. През лигавицата на храносмилателния канал алкохолът се резорбира добре и относително бързо. По пътя на порталното кръвообращение той попада […]

Жлъчни камъни, жлъчни колики

Поне всяка пета жена и всеки пети мъж след 50-годишна възраст са носи­тели на жлъчни камъни дори и никога да не са имали ясно изразени оплаква­ния или жлъчни колики. Жените забо­ляват четири пъти по-често (вероятно половите хормони причиняват тази дис­позиция). За възникването на камъни допринасят: твърде обилното хранене, поемането на големи количества маз­нини, възпаленията на […]

Затлъстял черен дроб

Затлъстял черен дроб Това не е същинско заболяване, а по-скоро признак, който в повечето случаи се открива случайно при изследване на черния дроб. Затлъстял черен дроб се наблюдава при много хора. Когато е слабо изразен, той не се придружава от патологични нарушения на чернодробната функция. При по-отчетливи изменения обаче могат да настъпят оплаквания, подобни на […]

Хроничен хепатит, чернодробна цироза, чернодробна кома

Хроничен хепатит Под това наименование се обединяват голям брой разнообразни клинични картини с различни причини и променлив ход. Общото за тях е, че възпалителният разрушаващ чернодробните клетки процес не затихва, а пламва все отново. При това могат да възникнат оплаквания от най-различна степен. С прогресивното загиване на клетките все повече се очертава картината на една […]

Вирусен хепатит

Въпреки че черният дроб ежедневно, всъщност след всяко ядене, бива подложен на бомбардировки с вредни субстанции, поразителни са огромните му постижения в обезвреждането на тези субстанции и в обмяната на веществата, и то без всякакво увреждане на клетките му. Все пак чернодробните болести и жлъчните заболявания съвсем не са редки и представляват един първостепенен медицински […]

Строеж на черния дроб и жлъчни пътища

Черният дроб е относително мек орган, съставен от жлезна тъкан, който до голяма степен се нагажда към формата на тялото, и който се състои от един десен и един ляв дял. Той лежи в дясната горна половина на корема непосредствено под диафрагмата, към която е прикрепен със съединителна тъкан, следователно донякъде участвува в дихателните движения […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme