Категория: Живот и здраве

Хората със синдром на Арпергер се опитват да направят света около тях по-малко объркан и стресиращ

Често е трудно или дори невъзможно да се диагностицира синдром на Аспергер при възрастен, ако той е успял да компенсира своите слабости. …

Ритъм на живота

Този, който се занимава по-интензивно със спорт, знае, че между другото към тактиката на бегачите на дълги разстояния спада и стремежът да се побеждава съперникът в състезанието не само с по-голяма скорост, но и чрез нарушаване на неговия ритъм на бягане. Ако при един бегач се получи такова нарушение на ритъма, непосредствено след това настъпва […]

Какви са ползите от вегетарианството

Толкова много беше казано за положителните аспекти на вегетарианството, както и за това как възстановява здравето добре, как прочиства тялото, помага за намаляване на теглото, подобряване на външния вид и прави тялото по-трайно. Многобройни неща са написани за факта, че вегетарианството е тясно свързано с духовните практики, използва се успешно в йога, има положителен ефект […]

Тютюнопушенето натоварва и сърцето

Ендокардът, т. е. вътрешната ципа на сърцето, също може да се порази от възпалителен процес. Често пъти той протича без всякакви доловими симптоми. Но ако клапите и техните поддържащи връзки също се засегнат от тези изменения, възникват описаните вече сърдечни пороци. По-особена клинична картина показва бактериалното възпаление на сърдечните клапи. Върху някои наслоения на клапите […]

Смъртта

Смъртта означава непоправимо изгасване на всички жизнени функции. За нейното настъпване може да има ясни причини (болести, злополуки, отравяния) или пък тя отначало да не бъде свързана е някое определено заболяване. Все пак и при такива „неми“ смъртни случаи („старческа немощ“) причината се търси винаги в „отказа“ на дадена система от органи (най-често сърцето и […]

Възможна продължителност на човешкия живот 120 години

Още в най-старо време изследователите са се занимавали с въпросите на стареенето. Известни са подробните проучвания на Гален, който още тогава препоръчвал активност и правилен начин на живот (диета) за предпазване от старческо изхабяване. Берлинският лекар Хуфеланд също се е занимавал с „изкуството да се продължи човешкият живот“, като развивал редица теории и препоръки, които […]

Стареене

Всеки човек остарява, при все че някои хора се стараят да отрекат това. Стареенето върви успоредно с някои изменения в организма и в неговите функции (процеси на стареене), които обаче не във всички случаи носят изключително отрицателни черти. Вярно е, че старият човек не е вече толкова бърз, толкова силен, толкова сръчен, но затова пък […]

Стрес

Стресът стана модно понятие. С него се опитваме да характеризираме възбудата, прекаленото натоварване, неправилния начин на живот. Но съвсем не е такова съдържанието на понятието в този общоприет смисъл. Всъщност думата стрес е взаимствувана от геологията. Там тя означава — но кой ли помни това — състояние на напрежение между отделните пластове. Селие, един учен […]

Приспособяване (адаптация)

Човешкият организъм не трябва да се възприема като нещо неподатливо, непроменливо, оформено веднъж завинаги, напротив, той е в състояние да се приспособява — понякога дори в удивителна степен — към най-различни изисквания. Могат да се посочат много примери за това. Скелетната система, по-специално големите тръбни кости се смятат за нещо извънредно стабилно и здраво. Толкова […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme