Категория: Съдова система

Артериосклероза

Ако изхождаме от честотата и значението на нейните последици, артериосклерозата се явява като най-важното заболяване изобщо. Калцирането на артериите (това понятие не е съвсем точно) в напреднала възраст се среща толкова често, че едно време това се е считало за нормално старческо изменение, а не за болестен процес. С понятието артериосклероза се означават измененията в […]

Разширени вени (варици)

Венозните клапи подпомагат венозната циркулация, дейността на скелетната мускулатура по индиректен път допринася за изпомпването на кръвта в посока към сърцето. Въпреки това при съответно предразположение или при преобременяване може да настъпи застой във вените на краката. Тогава вените се разтягат, стават все по-широки, поради което венозните клапи вече не могат да се затварят добре […]

Тромбоза

Тромбозата представлява значително нарушение на нормалната функция на кръвоносните съдове. В повечето случаи се касае за заболяване на вените на долните крайници. То настъпва тогава, когато вследствие на изменения в съсирващата система на кръвта, застой на кръвния ток или увреждане на венозната стена започне един процес, който в нормално състояние се среща само извън кръвоносните […]

Функция на кръвоносната система и нейните нарушения

Най-съществените функционални аспекти бяха споменати вече при описанието на строежа на отделните съдови участъци, респ. в изложението за кръвообращението. Обменните процеси в областта на капилярите, които водят до размяна на отпадните продукти и на хранителните вещества, вече се познават много добре и в подробности благодарение на биохимичните изследвания, проведени през последните десетилетия. Но тези процеси […]

Лимфна циркулация

Лимфните съдове стоят в тясна връзка с кръвоносната система, но всъщност образуват самостоятелна мрежа. Те не осъществяват затворена циркулация, защото няма лимфни съдове, които да водят към периферията на тялото. Те започват като лимфни цепнатини в тъканите на тялото, постепенно образуват фини лимфни съдове, които се уголемяват в посока към сърцето, но винаги остават по-малки […]

Вени

Вените са „канализационната система“ на организма Споменахме вече, че стената им е по-тънка, отколкото тази на съответната артерия. Това обстоятелство има значение дотолкова, доколкото при травми и наранявания по-тънката венозна стена по-лесно се накъсва и венозните кръвотечения по тази причина са по-чести (и по-леки). Строежът на венозната стена до голяма степен прилича на този на […]

Капиляри

Косъмчевите съдове на кръвоносната система (косъмчеви съдове = капиляри, тъй като са тънки като косми, а не че снабдяват с кръв космите) представляват същинското работно място на кръвообращението. Те проникват като фина напоителна мрежа във всички тъкани, във всички области на тялото (с изключение на отделни тъкани, които не съдържат съдове). Техният брой е извънредно […]

Артерии

Артериите са най-дебелите кръвоносни съдове. Те разнасят артериализираната кръв, т. е. кръвта, която е поела кислород от белите дробове, в целия организъм. Стените им са силни и еластични, тъй като при всеки сърдечен удар те се разширяват и парират натиска на кръвния ток. Тези ритмични разширения на артериалните стени се усещат при опипване на пулса. […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme