Категория: Полови органи

Строеж на женските полови органи

Като еквивалент на тестиса при жената се явява яйчникът, овариумът. Овариите представляват продълговати овални жлези с дължина 3— 5 см, които са разположени от двете страни на матката в малкия таз — долната част на коремната кухина между двете тазови кости. С помощта на съединителнотъканни връзки овариите са прикрепени както към матката, така и към […]

Строеж на мъжките полови органи

Мъжките полови жлези, т.е. първичните полови органи, това са двата тестиса, които са разположени в скроталната торбичка, разделени един от друг, относително подвижни, но фиксирани посредством свързочен апарат. Скроталната торбичка съдържа мускулни влакна, които могат да променят големината й. Това се регулира от телесната температура, защото за продукция на способни да оплодяват полови клетки топлината […]

Еволюция на половите органи

Важно е да се знае, че още в момента на оплождането, т.е. на сливането на яйцето със семенната клетка, полът на развиващия се индивид е веднъж завинаги определен. Не съществува промяна на пола в истинския смисъл на думата под влияние на околната среда, нито пък под въздействието на хормонални фактори по време на бременността. Такова […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme