Категория: Бели дробове и дишане

Функция и начин на работа на мозъка

Като регулаторна и информационна централа мозъкът упражнява пряко или непряко действие върху почти всички функционални процеси и реакции в организма. Един пълен обзор върху мозъчните функции би напълнил много томове. Тук ще посочим само някои съществени особености. Обработка на сетивни възприятия Централната нервна система анализира, натрупва, обработва и преценява дразненията от околната среда, които се […]

Изкуствено дишане; даряване на въздух

Изкуственото дишане е решаващо мероприятие при съживяването на пострадали. Принципът на даряване на въздух (дишане уста в уста) е заменил всички обичайни дотогава методи, при които се имитират дихателните движения посредством разтягане на гръдния кош. Този метод почива върху основния физиологичен принцип, че в издишания въздух на дарителя все още има около 14 кПа (115 […]

„Грипна инфекция“

Този комплекс само условно се отнася към главата за белодробните болести, защото обичайното „простудно заболяване“ засяга не белите дробове, а горните дихателни пътища. Дихателният тракт започва — този въпрос много често се задава на изпит — с носа, а не с устата. Нормалното дишане става през носа, а само при затруднено носно дишане то става […]

Белодробен емфизем

Преразтягането на белите дробове с повишено съдържание на въздух в силно разширените алвеоли би могло да ни накара да предположим — ако не познаваме процесите на газовата обмяна, — че тази аномалия представлява голямо предимство при дишането. Много въздух в белия дроб — много въздух за газовата обмяна. Но това предположение би било погрешно. Поради […]

Белодробен оток и бронхит

Белодробен оток Това тежко остро заболяване най-често се явява като последствие от дясна сърдечна слабост (както и сърдечната астма), при която лявото сърце изтласква кръвта в белите дробове, откъдето тя вече не може да се оттича безпрепятствено. В такъв случай белодробните капиляри стават като филтри, от които кръвната течност се просмуква в белодробните алвеоли. Събирането […]

Бронхиална астма

Бронхиалната астма (за разлика от сърдечната астма, която протича с по­добен силен задух, но се дължи на внезапно отслабване на дясната половина на сърцето), е тежко, извънредно обременително заболяване, тъй като чувството на страх от задушаване по време на пристъпа, честото повтаряне на астматичните оплаквания и не винаги трайният ефект от лечението субективно силно измъчват […]

Плеврален излив, плеврит

„Водният“ плеврит настъпва най-често като последствие от туберкулоза. Раковите заболявания, а и всяко белодробно възпаление също могат поради дразнене на плеврата да предизвикат такова усложнение. Но увеличено натрупване на течност се среща и по други причини: уремия, чернодробни заболявания с намалена про­дукция на кръвни белтъчини, наранявания и много други. Следователно т. нар. плеврит не представлява […]

Възпаление на белите дробове

По-правилно ще бъде да говорим в множествено число, — за възпаления — защото това сборно понятие включва няколко различни заболявания. Преди няколко десетилетия, преди ерата на антибиотиците, пневмонията беше едно от най-опасните усложнения на всички болести, което в повечето случаи означаваше бърз край. Жертва на това заболяване ставаха особено много децата, защото в детската възраст […]

Белодробен рак

Белодробният рак (всъщност това е бронхиален рак) днес е може би най- опасната белодробна болест. Заедно със стомашния рак и рака на женските гениталии той представлява най-честото раково заболяване. Въз основа на многобройни изследвания днес вече няма никакво съмнение, че тютюнопушенето е решаващ фактор за възникването на тази ракова форма. Всички статистики сочат, че между […]

Белодробна туберкулоза

Туберкулозата, наричана едно време и охтика, през миналите столетия е била една от най-опасните инфекциозни болести, която намирала отражение дори и в много литературни и музикални произведения. Била е предимно болест на бедните хора, тъй като недохранването и липсата на хигиенични условия благоприятствуват избухването и разпространението на това страдание. Причинител на туберкулозата е един много […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme