Категория: Сетивни органи

Слепота

Слепотата може да бъде вродена или да настъпи като резултат от някои за­болявания. Възможно е и ослепяване само на едното око или дори само на части от ретината. Съществуват многобройни причини, които могат да нарушат поемането, предаването или усещането на светлинни дразнения. Потъмняването на очната леща (перде) или на стъкловидното тяло, което нормално е прозрачно […]

Кривогледство

Всички гръбначни животни — а също и човекът — имат бинокулярно зрение. Понеже един предмет се отразява през два „окуляра“ (очите), при сливането на двата образа в мозъка възниква пространствено впечатление. Двуочното зрение обуславя „дълбочинното зрение“, оценката на разстоянията, възприемането на цялостния образ на отразеното тяло. Ако гледаме само с едно око, възниква — както […]

Рефракционни аномалии

С анатомичния строеж на окото се обяснява фактът, че при незначителни промени в надлъжната ос на очната ябълка или при аномалии в изкривяването на лещата не се получават ясни образи върху ретината. Тъй като човешкото око разполага с известни възможности за адаптация, с помощта на мускулните механизми за нагласяване на лещата някои очни дефекти могат […]

Зрителен процес

В предишния раздел при описанието на анатомичните особености на окото говорихме вече за подвижността на окото, за промените във формата на лещата от дърпане или отпускане на цилиарните влакна, за сплесването или изпъкването на лещата в зависимост от силата на светлината и акомодацията. Самият зрителен процес представлява сложен биохимичен и биофизичен процес, последните подробности на […]

Структура на човешкото око

Въпреки че способността да се възприемат светлинните дразнения е развита много добре при почти всички живи същества, а и основният строеж на зрителния им орган показва голямо сходство, все пак зрителната острота и възприемането на видяното се различават много при отделните видове. Нека вземем почти баналния пример за зрителното поле на една птица, която фактически […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme